Sunday, April 26, 2020

NHỮNG CON KANGAROOS HIỀN LÀNH, DẠN DĨ Ở CÔNG VIÊN FEATHERDALE, SYDNEY, AUSTRALIASydney (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh, sinh hoạt của những con Kangaroo hiền lành, dạn dĩ ở Công viên Động vật Hoang dã Featherdale (Featherdale wildlife Park), là một trong những điểm thu hút nhiều khách du kịch nhất của Sydney, Úc Châu.


No comments:

Post a Comment