Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, July 12, 2020

BẢNG “BLACK LIVES MATTER” VN Ở HOUSTON LÀM NHIỀU NGƯỜI VIỆT BẤT BÌNH; NGƯỜI VIỆT CÓ NÊN ỦNG HỘ BLM?
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về chuyện tấm bảng “Back Lives Matter” của 1 người VN ở Houston làm nhiều người Việt bất bình; người Việt có nên ủng hộ BLM?”  vào chiều ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.No comments:

Post a Comment