Thursday, July 16, 2020

MỸ ĐANG BÀN KẾ HOẠCH TRỤC XUẤT DU HỌC SINH; HỌC ONLINE QUA ZOOM DỄ HAY KHÓ?
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Mỹ đang bàn kế hoạch trục xuất du học sinh; học online qua Zoom dễ hay khó?”  vào chiều ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment