Sunday, August 30, 2020

LỘ TIỂU SỬ LS “Đ.U TRUMP”; PHÓ QUẬN 10 CUỖM VỢ CẤP DƯỚI; CON TƯỚNG CHUNG DU HỌC ÚC TỪ 15 TUỔI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Lộ tiểu sử Ls “Đ.u Trump”; Phó quận 10 cuỗm vợ cấp dưới; con tướng Chung du học Úc từ 15 tuổi” vào chiều ngày 29 tháng 8 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment