Wednesday, March 3, 2021

ĐI TIÊM CHỦNG NGỪA COVID-19 TẠI ANAHEIM CONVENTION CENTER


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh vào sáng ngày 3 tháng 3 năm 2021 về việc “Tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Anaheim Convention Center”, 800 West Katella Avenue, thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment