Saturday, March 20, 2021

MYANMAR: 149 CHẾT, 2 NGÀN BỊ BẮT; MỸ: TĂNG GIÁ, KHỦNG HOẢNG DI DÂN LẬU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Myanmar: 149 chết, 2 ngàn bị bắt; Mỹ: Tăng giá, Khủng hoảng di dân lậu” vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment