Tuesday, March 9, 2021

PHÚC THẨM VỤ ĐỒNG TÂM; TRẢ LỜI BÙI THỊ NỐI; THÊM NHIỀU BẰNG CHỨNG CÔNG QUYỀN CS THÚI NÁT


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Phúc thẩm vụ Đồng Tâm; Trả lời Bùi Thị Nối; Thêm nhiều bằng chứng công quyền CS thúi nát” vào chiều ngày 9 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment