Tuesday, March 2, 2021

BÓ TAY VỚI “KHẢO SÁT” CỦA HARVARD; CHỦ NGHĨA ‘VƠ VÀO” KIỂU CS; CỬ TRI CHUYÊN NGHIỆP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Bó tay với “khảo sát” của Harvard; Chủ nghĩa “vơ vào” kiểu CS; Cử tri chuyên nghiệp” vào chiều ngày 2 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment