Wednesday, March 31, 2021

ĐIỂM TIN MYANMAR & MỸ; LUẬT CƯ TRÚ 2021, HỘ KHẨU; DIỄN Ở QUỐC HỘI CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận “Điểm tin Myanmar & Mỹ; Luật cư trú 2021, hộ khẩu; Diễn ở Quốc Hội CS” vào chiều ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment