Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, January 30, 2019

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH NGÀY 05/01/2018 TẠI LITTLE SAIGON


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về cuộc biểu tình và tuần hành “Vinh danh Quốc Kỳ VNCH và Tưởng Niệm 44 năm mất nước” do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng một số đoàn thể và hội đoàn tổ chức vào lúc 3:00PM Thứ Bảy, ngày 05 tháng 01 năm 2018. Sau khi xuất phát trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ). Đoàn biểu tình đã tuần hành dọc theo lề đường Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, sau đó trở về lại trước Đền Thờ Đức Thánh Trần và giải tán vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày.

No comments:

Post a Comment