Thursday, February 25, 2021

FRY’S ELECTRONICS SƯ TỬ 36 TUỔI ĐÃ QUA ĐỜI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh tiêu điều, vắng vẻ của cửa hàng Fry’s Electronics tại Fountain Valley vào ngày 24 tháng 2 năm 2021; là một trong 31 cửa tiệm của hệ thống Fry’s Electronics, inc. có mặt trên 9 tiểu bang của Hoa Kỳ bị đóng cửa vĩnh viễn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.No comments:

Post a Comment