Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, February 9, 2021

SÀI GÒN “TOANG” MÙA TẾT; MỤC ĐICH THẬT SỰ CỦA “LUẬN TỘI”; TUYỆT THỰC THRONG TÙ CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Sài Gòn “Toang” Mùa Tết; Mục đích thật sự của “Luận Tội”; Tuyệt thực trong tù CS” vào chiều ngày 9 tháng 2 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment