Friday, February 19, 2021

VN: DICH LAN TRÀN, TRÒ TÁT CÔ-LỖI TẠI AI? TEXAS KHÔNG ĐIỆN NƯỚC, HẬU LUẬN TỘI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “VN: dịch lan tràn, Trò tát Cô-Lỗi tại Ai? Texas không điện nước, hậu luận tộI” vào chiều ngày 19 tháng 2 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment