Saturday, February 6, 2021

CUỘC CHIẾN BẦU CỬ CHƯA KẾT THÚC; BofA TIẾT LỘ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG; LẠI ĐỔ THỪA TRUMP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “”Cuộc chiến bầu cử chưa kết thúc; BofA tiết lộ thông tin khách hàng; lại đổ thừa Trump” vào chiều ngày 5 tháng 2 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment