Saturday, April 3, 2021

BÁC SĨ VÕ ĐÌNH HỮU PHÂN ƯU ĐẾN GIA ĐÌNH CHIẾN HỮU NGUYỄN VĂN TÁNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”

phần phát biểu của Bác sĩ Võ Đình Hữu phân ưu đến với gia đình ông Nguyễn Văn Tánh (từ trần ngày 24 tháng Ba, 2021) nhân dịp ông đến tham dự buổi lễ chào cờ đầu Tháng Tư Đen trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng ngày 3 tháng 4 năm 2021.

No comments:

Post a Comment