Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 15, 2021

THƯƠNG TIẾC BS JOSEPH NGUYỄN VĂN QUÁT MỘT NGƯỜI ƯU VIỆT VỚI TÀI NĂNG, TẦM NHÌN, LÝ TƯỞNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nhận định về “Bác sĩ Joseph Nguyễn Văn Quát một người ưu việt hội đủ 3 yếu tố: tài năng, tầm nhìn, lý tưởng” vào chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021 trong khuôn viên Thánh Đường Holy Spirit, thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment