Tuesday, April 6, 2021

NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ PHẠM HỒNG PHÚC 94 TUỔI: HỒI ỨC MIỀN BẮC 5 NĂM PHÁP THUỘC (1940-1945)


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của nhân chứng sống lịch sử ông Phạm Hồng Phúc 94 tuổi, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về “Hồi ức miền Bắc 5 năm Pháp thuộc (1940-1945); Tội ác Việt minh trong đấu tố, cải cách ruộng đất miền Bắc” vào chiều ngày 6 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment