Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, April 27, 2021

30-4-2021: KHUYNH HƯỚNG “HÒA HỢP HÒA GIẢI” VÀ XÓA NHÒA TỘI ÁC CS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về 30-4-2021: Khuynh Hướng “Hòa Hợp Hòa Giải” Và Xóa Nhòa Tội Ác CS vào chiều ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment