Friday, April 16, 2021

THƯƠNG TIẾC BS JOSEPH NGUYỄN VĂN QUÁT – MỘT NGƯỜI ƯU VIỆT VỚI TÀI NĂNG, TẦM NHÌN, LÝ TƯỞNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Thánh Lễ An Táng Bác sĩ Giuse Nguyễn Văn Quát (mất ngày 6 tháng 4 năm 2021 tại Fountain Valley, California) vào chiều ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại Thánh Đường Holy Spirit, thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment