Tuesday, April 13, 2021

ÔNG PHẠM HỒNG PHÚC: SỰ THẬT 2 NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ HỒ CHÍ MINH MÀ TÔI BIẾT (PHẦN 1)


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của nhân chứng sống lịch sử ông Phạm Hồng Phúc 94 tuổi, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về “Ông Phạm Hồng Phúc: Sự thật 2 Nhân vật lịch sử Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh mà tôi biết” vào chiều ngày 13 tháng 4 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment