Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 3, 2021

Ý NGHĨA DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS; PHÂN ƯU ĐẾN GIA ĐÌNH ÔNG NGUYỄN VĂN TÁNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  phóng sự về “Ý nghĩa Diễn hành Văn hoá Quốc tế của người Việt tỵ nạn CS; Phân ưu đến gia đình ông Nguyễn Văn Tánh” với Nhà báo Tạ Phong Tần, ông Phan Kỳ Nhơn, Lê Quang Dật và Phan Tấn Ngưu nhân dịp các vị đến tham dự buổi lễ chào cờ đầu Tháng Tư Đen trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng ngày 3 tháng 4 năm 2021.

No comments:

Post a Comment