Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 1, 2023

Bác Sĩ Võ Đình Hữu Chúc Tết Qúy Mão Đến Quý Đồng Hương Và Cập Nhật Tình ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời chúc Tết Quý Mão đến quý đồng hương khắp nơi và cập nhật tình hình thế giới trong những ngày qua của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng LKQNHNVN vào sáng ngày 1 tháng 2 năm 2022 trong khuôn viên Chùa Điều Ngự, trên đường Chestnut St, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment