Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, February 16, 2023

Linh Mục Antôn Đặng Hữu Nam: Tâm Thư Số 3 Gửi Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vinh


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về sự kiện “Lm Antôn Đặng Hữu Nam (Người anh em bị loại trừ): Tâm Thư Số 3 gửi Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vinh” vào chiều ngày 16 tháng 2 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.
   

No comments:

Post a Comment