Lac Viet Humanistic Culture

Friday, February 3, 2023

Họp Mặt Tân Niên Quý Mão Quý Vị Cao Niên Trường Quốc Học Đồng Khánh Nam ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi họp mặt Tân Niên Quý Mão 2023 của quý vị cao niên thuộc trường Quốc Học và Đồng Khánh Nam Cali vào trưa ngày 1 tháng 2 năm 2023 tại nhà hàng Hương Vỹ, trong khu Westminster Golden Canter, đường Westminster Blvd., thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment