Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 15, 2023

Hồ Hữu Hòa Từ Bị Án Thành Linh Mục: Những Vấn Đề Cần Làm Rõ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện  “Hồ Hữu Hòa từ bị án thành Linh mục: những vấn đề cần làm rõ " vào chiều ngày 15 tháng 2 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment