Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, February 28, 2023

Hướng Dẫn Tự Học Đàn Guitar Cổ Điển, Phần 9 | Guitarist Nguyễn Thái Cường


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển, phần 9 của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu về Âm giai LA, Hợp âm và Bài tập của LA, Hợp âm rời 8 nốt trong tuyển tập đàn Guitar Cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841). Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng, edit video bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment