Lac Viet Humanistic Culture

Friday, June 23, 2023

Chợ Nông Sản, Little Saigon, Quận Cam


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về Chợ nông sản thu hoạch từ địa phương (Local Harvest Famers Market) tại Garden Grove, trên đường Main St., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment