Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 19, 2023

Tại Hải Ngoại Này Chúng Ta Loại Trừ Những Thành Phần Việt Gian, Hoạt Độn...


Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của Tạ Phong Tần, Cựu Tù nhân Chính trị, Nhà báo Tự do, Blog Sự thật và Công lý với ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên ủy ban chống Cộng sản và Tay sai, Đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đền thờ Đức Thánh Trần nhân dịp ông đến tham dự buổi Lễ Vinh Danh & Truy Điệu Quân Lực VNCH 2023 để tưởng niệm và vinh danh Chiến sĩ VNCH vào chiều ngày Thứ Bảy 17 tháng 6 năm 2023 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment