Lac Viet Humanistic Culture

Friday, June 16, 2023

Đêm Văn Nghệ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực & Vinh Danh Người Lính QLVNCH 2023


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi trình diễn văn nghệ Kỷ niệm Ngày Quân Lực và vinh danh người lính QLVNCH do Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tổ chức vào chiều Thứ Sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster, suite 214-215, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment