Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 20, 2023

Tiếng kêu cứu từ Đắk Lắk; Tình trạng những người đang trốn trong rừng


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; nói về sự kiện " Tiếng kêu cứu từ Đắk Lắk; Tình trạng những người đang trốn trong rừng” vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.     

No comments:

Post a Comment