Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, June 18, 2023

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Bái, Ngày 17-6-2023, Tại Little Saigo...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi “Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy Lần Thứ 93” do Việt Nam Quốc Dân đảng tổ chức vào chiều Thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường First Prebyterian Church, 11832 S. Euclid St., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

 

No comments:

Post a Comment