Lac Viet Humanistic Culture

Friday, April 24, 2015

HÌNH ẢNH BUỔI HỘI THOẠI VỚI BAN TỔ CHỨC NGÀY QUỐC HẬN TRÊN HÀNG KHÔNG MẪU HẠM USS MIDWAY 2015


HÌNH ẢNH BUỔI HỘI THOẠI VỚI BAN TỔ CHỨC NGÀY QUỐC HẬN TRÊN HÀNG KHÔNG MẪU HẠM USS MIDWAY 2015

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi hội thoai với các thành viên Ban Tổ Chức Tưởng Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận & Kỷ Niệm "Chiến Dịch Gió Lốc" sẽ được tổ chức trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều vào ngày 26 tháng Tư Năm 2015.
image not displayed

View or comment on Nổi Gió's album »No comments:

Post a Comment