Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 5, 2015

HÌNH ẢNH CUỘC HỘI THOẠI VỀ ĐỀ ÁN TRÙNG TU TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN

HÌNH ẢNH CUỘC HỘI THOẠI VỀ ĐỀ ÁN TRÙNG TU TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về cuộc hội thoại với Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Đức Thánh Trần qua đề án trùng tu Tượng Đài Đức Thánh Trần với sự tham gia của Điêu khắc gia Phạm Thông, người đã tạc Tượng Đức Thánh Trần trước Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa ở bến Bạch Đằng cách đây trên 50 năm. Cuộc hội thoai này với sự tham dự của ông Phan Kỳ Nhơn, Điêu khắc gia Phạm...
image not displayed

View or comment on Nổi Gió's album »No comments:

Post a Comment