Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 11, 2015

HÌNH ẢNH BUỔI PHỎNG VẤN CA SĨ VŨ ANH & MẾN VŨ VỀ ĐÊM NHẠC HƯƠNG XƯA


HÌNH ẢNH BUỔI PHỎNG VẤN CA SĨ VŨ ANH & MẾN VŨ VỀ ĐÊM NHẠC HƯƠNG XƯA

Orange (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi phỏng vấn với Ca sĩ Vũ Anh và phu nhân là Chị Mến Vũ về Đêm Nhạc Hương Xưa, đồng thời cũng là đêm ra mắt Album Nhạc Hương Xưa được thực hiện với hai thế hệ Gia đình Vũ Anh, Daniel Vũ và Christine Thùy Hương. Đêm Nhạc Hương Xưa sẽ được tổ chức và trình diễn vào ngày 19 tháng 06 năm 2015 tại The Alexxandra Nechita Center for the Art, 2222 N...
image not displayed

View or comment on Nổi Gió's album »No comments:

Post a Comment