Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 23, 2015

HÌNH ẢNH BUỔI HỘI THOẠI VỚI GIÁO SƯ HUỲNH VĂN LANG VỀ 85 NĂM CSVN


HÌNH ẢNH BUỔI HỘI THOẠI VỚI GIÁO SƯ HUỲNH VĂN LANG VỀ 85 NĂM CSVN

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi hội thoại với Giáo sư Huỳnh Văn Lang, Ký giả Trần Nguyên Thao và Ký giả Ngô Đình Vận tại tư gia GS Huỳnh Văn Lang cùng cuộc phỏng vấn với ông Phan Kỳ Nhơn tại Đền Thờ Dức Thánh Trần thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on Nổi Gió's album »No comments:

Post a Comment