Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 4, 2015

HÌNH ẢNH CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 4 NĂM 2015 TẠI LITTLE SAIGON

VanHoaNBLV1

Shared publicly7:30 PM
 
HÌNH ẢNH CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 4 NĂM 2015 TẠI LITTLE SAIGON

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Các đoàn thể thuộc Cộng Đồng Người Việt Miền Nam California đã tổ chức lễ Chào Cờ đầu tháng 4 năm 2015 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần. Dịp này Ban Xây Dựng Tượng Đài cũng thông báo về chương trình tái thiết tượng đài để có tầm vóc cao đẹp hơn trên Đại Lộ Bolsa trong khu vực Little Saigon, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
HÌNH ẢNH CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 4 NĂM 2015 TẠI LITTLE SAIGON (125 photos)
1

No comments:

Post a Comment