Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, December 4, 2016

LẠCH XUÂN HƯƠNG – KIM NGÂN HÔN HÍT CU BA


KIM NGÂN HÔN HÍT CU BA

Kim Ngân lần tới Cu Ba,
Hít hà, âu yếm, đôi ta đồng sàng.
Nhiều râu, lắm rận ngang tàng,
Anh “Trô” sao nỡ chết ngang hỡi trời !

Bỏ em lạnh lẽo đơn côi,
Phải ôm chân ghẻ thối hôi Tầu phù.
Sao anh lại trối dở hơi,
Dẹp luôn cái vụ “lạy tôi” cũ mèm.

Bây giờ nếu phải nghe anh,
Này lăng, này tượng, này đường dẹp sao?
Bác Hồ cứng ngắc ra vào,
Tháng ngày trồi sụt nỡ nào bỏ ngang.

Trời ơi khóc khó muôn vàn,
Khóc thuê cái đám chịu tang lùm xùm.
Bác Hồ ơi, Bác Cu ơi !
Cát Trô ơi hỡi rã rời Cu Ba.

Lạch Xuân Hương
December 04, 2016


No comments:

Post a Comment