Sunday, April 9, 2017

GIÁO SƯ HUỲNH VĂN LANG ĐẢNG CS RÕ RÀNG LÀ ĐẢNG CƯỚP RỒI ĐỐI VỚI CS THÌ MÌNH PHẢI ĐÒI CÔNG LÝ

No comments:

Post a Comment