Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 30, 2017

TẠ PHONG TẦN ĐÁNH GIÁ TỜ CAM KẾT CỦA NGUYỄN ĐỨC CHUNG & VẤN ĐỀ NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÂM CẦN LƯU ÝLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý nhân sự kiện Đồng Tâm - Mỹ Đức đã nhận xét: “… Việc Chủ tịch một cái thành phố lớn như Hà Nội là trung tâm Hà Nội mà viết một cái tờ cam kết với dân trên một cái tờ giấy học trò thì nó chẳng ra cái hệ thống cống rãnh gì hết! Rất là khôi hài và bôi bác. Nó giống như là một cái trò đùa, một cái trò hề vậy…”

Nhà Báo Tạ Phong Tần đã nhận xét như trên với Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 2017 bên cạnh Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave., thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment