Sunday, April 2, 2017

TẠ PHONG TẦN CÁI GIẶC NỘI XÂM ĐANG TÀN HẠI & CẤU KẾT NGOẠI BANG TIÊU DIỆT DÂN TỘC ĐÓ CHÍNH LÀ CSVNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý cho rằng: “… Trước tiên gọi là giặc ngoài, còn nhà cầm quyền CSVN là thù trong tiếp tay cho Tầu Cộng. Thù trong và giặc ngoài chúng ta cần phải tiêu diệt hết thì cái dân tộc này nó mới vững mạnh, nó mới trường tồn được mà trước tiên muốn diệt được Tầu Cộng thì phải diệt được thù trong cái đã. 

…Chúng ta phải ổn định trong nước chúng ta, diệt được giặc nội xâm trước rồi mới tính đến cái việc chống ngoại bang. Trong nhà chưa yên ổn không thể chống ngoại bang được mà cái giặc nội xâm ngay trước mắt đang tàn hại chúng ta, cấu kết với ngoại bang để tiêu diệt cái dân tộc của chúng ta đó chính là Cộng Sản VN.”

Nhà Báo Tạ Phong Tần đã phát biểu như trên trong cuộc phỏng vấn của Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt nhân dịp Chị tham dự cuộc biểu tình tuần hành lần thứ 3  vào lúc 5 giờ 30 chiều đến 9 giờ tối ngày Thứ Bảy 01 tháng 3 năm 2017 đã tập hợp tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trong khu Hà Nội Plaza đi tuần hành trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo và trở về trước khu Parking của Lee’s Sandwiches để dự Đêm Thắp Nến tại đây.

No comments:

Post a Comment