Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, September 6, 2017

HÌNH ẢNH LỄ ĐẶT VÒNG HOA CỦA QUÂN NHÂN MỸ GỐC VIỆT TẠI TĐ CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ 2017


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại môt số hình ảnh về buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm do Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA: Vietnamese American Uniformed Services Association) tổ chức vào sáng Chủ Nhật ngày 03 tháng 9 năm 2017 tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment