Lac Viet Humanistic Culture

Friday, September 1, 2017

LỄ CẦU NGUYỆN CHO NẠN NHÂN CỘNG SẢN LẦN THỨ III 2017 TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ /P2Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã ghi lại hình ảnh buổi Lễ Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Cộng Sản lần thứ III do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai phối hợp cùng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tổ chức một cách trang trọng vào chiều tối Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment