Lac Viet Humanistic Culture

Monday, September 4, 2017

PHỎNG VẤN QUAN NHÂN MỸ GỐC VIỆT NHÂN LỄ ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM TẠI ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ 2017Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã tham dự buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ do Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA: Vietnamese American Uniformed Services Association) tổ chức vào sáng Chủ Nhật ngày 03 tháng 9 năm 2017 tại tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

Nhân dịp này Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn một số quân nhân cũng như cựu quân nhân Mỹ gốc Việt gồm các vị: Nguyễn Anh Tuấn, Cựu Trung Tá Hải Quân Hoa Kỳ. Bùi Minh Triết, Cựu Trung Tá Quân Y Quân Lực Hoa Kỳ. Chris Phan, Thiếu Tá Hải Quân Hoa Kỳ, Sáng Lập Viên VAUSA, Cựu Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove và Đại Tá Mimi Phan, Hội Trưởng Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA).

No comments:

Post a Comment