Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, September 19, 2017

TIỆC GÂY QUỸ TRANH CỬ CỦA ỨNG CỬ VIÊN CHARLIE CHÍ NGUYỄN VÀO CHỨC VỤ NGHỊ VIÊN HĐTP WESTMINSTER 2018Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi tiệc gây quỹ của Charlie Chí Nguyễn, ứng cử viên vào chức vụ Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster năm 2018 vào trưa Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2017 tại Nhà hàng Trưng Vương, 12342 Brookhurst Street, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment