Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, September 3, 2017

LỄ ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM CỦA QUÂN NHÂN MỸ GỐC VIỆT TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ 2017Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh về buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA: Vietnamese American Uniformed Services Association) tổ chức vào sáng Chủ Nhật ngày 03 tháng 9 năm 2017 tại tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Số 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Đặc biệt trong buổi lễ này có sự tham dự của Chuẩn Tướng Lapthe C. Flora (Châu Lập Thể) thuộc Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ đến từ Southwest Virginia. Đại Tá Mimi Phan, Hội Trưởng Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt. Thị Trưởng Thành Phố Westminster Tạ Đức Trí, Ông Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Nữ tài tử Kiều Chinh.

No comments:

Post a Comment