Tuesday, March 6, 2018

GIÁO SƯ HUỲNH VĂN LANG – MỘT PHƯƠNG CÁCH CHỐNG ĐỐI MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Giáo sư Huỳnh Văn Lang,  Cựu Bí Thư Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Giám Đối Viện Hối Đoái Quốc Gia Việt Nam (1955-1962) với Luật sư Huỳnh Khắc Sử, Cựu Nghị Viên Tỉnh Vĩnh Bình về mật ước Thành Đô được ký kết vào năm 1990 giữa lãnh đạo CSVN và Trung Quốc cùng đề nghị một phương cách với đồng bào hải ngoại chống đối mật ước này.

Buổi nói chuyện giữa Giáo Sư Huỳnh Văn Lang và Luật sư Huỳnh Khắc Sử được thực hiện vào sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại tư thất của Giáo Sư  thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment