Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, March 25, 2018

PHỎNG VẤN ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ BUỔI HỌP KHOÁNG ĐẠI CỘNG ĐỒNG THÀNH LẬP UB BẦU CỬ & GIÁM SÁT 2018Little Saigon (VanHoaNBLV) – Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California sẽ chấm dứt vào cuối tháng 4 năm 2018. Để sinh hoạt Cộng Đồng không bị gián đoạn, đồng thời chiếu theo nội quy CĐNVQG Nam California về việc tổ chức bầu cử, ba cơ chế trong CĐNVQG Nam Cali đã triệu tập một buổi “Họp Khoáng Đại Cộng Đồng” vào chiều ngày 24 tháng 3 năm 2018 để các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Quốc Gia, các Thân Hào, Nhân Sĩ cùng toàn thể đồng hương bàn thảo và thành lập Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử Tân Đại Diện Cộng Đồng NVQG Nam California nhiệm kỳ 2018-2021.

Dịp này Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn một số quý đồng hương gồm có: Ông Nguyễn Văn Ức, Hứa Trung Lập, Lưu Phát, Bùi Trọng Nghĩa, Lê Quang Dật, Nguyễn Phục Hưng và anh Lý Vĩnh Phong nhân dịp các vị tham dự buổi Họp Khoáng Đại Cộng Đồng được tổ chức vào ngày tháng nêu trên tại Tòa Soạn Báo Việt Mỹ Magazine, 14190 Beach Blvd, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment