Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, March 1, 2018

LỄ TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN TẾT MẬU THÂN 1968 /P1Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản Tết Mậu Thân 1968 được tổ chức trang trọng vào chiều tối ngày 25 tháng 2 năm 2018 tại tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment