Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, March 27, 2018

HỌP ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG THÀNH LẬP ỦY BAN TỔ CHỨC & GIÁM SÁT BẦU CỬ TÂN ĐẠI DIỆN CĐNVQG NAM CALI /P3Little Saigon (VanHoaNBLV) – Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California sẽ chấm dứt vào cuối tháng 4 năm 2018. Để sinh hoạt Cộng Đồng không bị gián đoạn, đồng thời chiếu theo nội quy CĐNVQG Nam California về việc tổ chức bầu cử, ba cơ chế trong CĐNVQG Nam Cali đã triệu tập một buổi “Họp Khoáng Đại Cộng Đồng” vào chiều ngày 24 tháng 3 năm 2018 để các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Quốc Gia, các Thân Hào, Nhân Sĩ cùng toàn thể đồng hương bàn thảo và thành lập Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Tân Đại Diện Cộng Đồng NVQG Nam California nhiệm kỳ 2018-2021..

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Họp Khoáng Đại Cộng Đồng này cũng như kết quả bầu cử Ủy Ban Tổ Chức và Giám Sát Bầu Cử vào ngày tháng nêu trên tại Tòa Soạn Báo Việt Mỹ Magazine, 14190 Beach Blvd, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment