Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 8, 2019

30 THÁNG TƯ LÀ NGÀY ĐẠI TANG VÀ CŨNG LÀ NGÀY ĐEN TỐI NHẤT TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘCLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảm nghĩ của bà Đinh Thị Hải, ông Trần Thy Vân cùng những cuộc phỏng vấn của Nhà báo Tạ Phong Tần với ông Nguyễn Hoàng và giới trẻ đến từ Sacramento, anh Ngô Tấn Quốc Duy và Đào Hữu Được nhân dịp các vị đến tham gia cuộc biểu tình tuần hành yểm trợ quốc nội do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng một số đoàn thể, hội đoàn tổ chức vào chiều Chủ Nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2018 xuất phát trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và tuần hành trên Đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment